Exekutivvorstand

FunktionName
PräsidentinChristiane Thommes-Bach (de Réidener Kanton-Chef de file GAL)
MitgliedMarcel Barros (Gemeinde Mertzig)
2.Vize-PräsidentinLaura Massen (Kultur-a Buergfrënn Uselding asbl)
FinanzbeauftragteFisch Nicole (Op der Schock asbl)
1.Vize-PräsidentRaoul Schaaf (Gemeinde Useldingen)
MitgliedHilbert Max (De Kär asbl)